Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.

O nás

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s. vzniklo v roce 2004.

Posláním a dlouhodobým záměrem společnosti je poskytovat všem zájemcům o DVPP tematicky co nejpestřejší škálu studijních, vzdělávacích a zájmových programů s oporou o zkušenosti získané z předcházejících let činnosti PC. Vedle toho se chce společnost zaměřit na oblast dalšího profesního vzdělávání mimo oblast školství včetne vzdělávacích akcí pro veřejnost. Kromě vlastních vzdělávacích aktivit je počítáno s poradenskými činnostmi, spoluprací s nakladatelstvími, cestovními kancelářemi apod.

OPS se snaží zachovat původní a osvědčenou strukturu pedagogického centra s ústředím v Ústí nad Labem a odloučenými pracovišti v kraji, často sídlícími přímo na školách. Hlavním záměrem je vytvořit postupně co nejhustší síť vzdělávacích zařízení v rámci celého kraje a podpořit možnosti a dostupnost dalšího profesního vzdělávání v co nejširším záběru včetně možnosti zapojení veřejnosti.

Copyright © 2007 - 2011 Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Autorem těchto stránek je firma Sitha Comp, 2007 - 2010