Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Probíhající projekty

 

 

            

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

 

REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji

 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s. je partnerem projektu "REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji" CZ.1.07/1.1.00/08.0036 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Cílem projektu je vytvořit a ověřit nástroje výuky a výchovy k odpovědnému vnímání regionu pro jeho udržitelný rozvoj u žáků ZŠ a SŠ Ústeckého a Karlovarského kraje. Předkladatel s partnery chce napomoci komplexně řešit praktickou výuku průřezového tématu Environmentální výchovy školních vzdělávacích programů základních a středních škol (dle příslušných RVP) se specifikací pro pánevní regiony. Ideovým cílem je, aby mladí lidé poznali místo, kde žijí, cítili za jeho vývoj zodpovědnost, naučili se v oblasti ochrany životního prostředí uplatňovat lokální řešení globálních problémů a získali k němu emocionálně kladný vztah.

Výstupem projektu bude soubor vzdělávacích aktivit (exkurze, ekologické koutky a ekostezky), metodických a učebních materiálů a jejich pilotní ověření ve spolupracujících školách a volnočasových zařízeních. Všechny výstupy budou mít také elektronickou obdobu.

 

Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A
STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

 

Bezplatná možnost vzdělávání a odborných konzultací zajišťovaných odborníky v oblasti psychologie a psychoterapie

Pedagogické centrum je spoluřešitelem projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0420 Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jedna z aktivit projektu nabízí pedagogům a pracovníkům škol a školských zařízení odbornou psychologickou pomoc či intervenci vedenou pracovníky katedry psychologie PF UJEP Ústí n. L.

Informace o projektu

Informace o projektu - formát PDF

 

Pedagogické centrum Ústí nad Labem je partnerem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně při řešení projektu: CZ.1.07/2.2.00/07.0420 Zefektivnění a inovace výuky psychologie. V rámci tohoto projektu nabízíme v omezeném počtu učitelům středních a základních škol bezplatné psychologické konzultace (osobní poradenství, řešení výchovných problémů žáků, práce s agresivním rodičem či žákem, supervize výchovné práce, komunikace a ostatní druhy psychologického poradenství). Pokud chcete využít této služby, kontaktujte nás na telefonu 476 744 875, emailem na pcul@seznam.cz nebo přímo katedru psychologie PF UJEP - 475 282 323, blanka.jaegerova@ujep.cz.

Více se o projektu dozvíte zde.

 

 

Zakázka Tvorba vzdělávacího programu a školících materiálů v rámci řešení projektu "Multikulturní svět škol Ústeckého kraje" (dále jen "Projekt"), číslo Projektu: CZ.1.07/1.2.07/11.0002

 

Popis zakázky - formát PDF

 

 

Zakázka MŠMT - zpracování studie "Zmapování nabídky a kvality učebnic pro oblast středního vzdělávání"

 

Popis zakázky - formát PDF

 

 

Projekt JA/CHA NOV, zadavatel - MŠMT, Podpora vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy

 

Popis zakázky - formát PDF

 


 

Ukončené projekty

 

Vzdělávání pedagogů Ústeckého kraje v oblasti utváření a rozvoje klíčových kompetencí žáků

Copyright © 2007 - 2011 Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Autorem těchto stránek je firma Sitha Comp, 2007 - 2010