Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o.p.s.

Speciální nabídka

  1. Bezplatná možnost vzdělávání a odborných konzultací zajišťovaných odborníky v oblasti psychologie a psychoterapie

Pedagogické centrum je spoluřešitelem projektu CZ.1.07/2.2.00/07.0420 Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Jedna z aktivit projektu nabízí pedagogům a pracovníkům škol a školských zařízení odbornou psychologickou pomoc či intervenci vedenou pracovníky katedry psychologie PF UJEP Ústí n. L.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte sekretariát PCUL - 476 744 875, pcul@seznam.cz (M. Žatecká) nebo vedení katedry psychologie PF UJEP - 475 282 284, 721 635 955, iva.wedlichova@ujep.cz (I. Wedlichová)

  1. Hrazená účast v ekologickém projektu REGION

Pedagogické centrum je jedním z partnerů (dalšími jsou Schola Humanitas Litvínov, ZŠ Povrly, DDM Ústí nad Labem) projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0036 "REGION - Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji", hlavním řešitelem je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.
Hledáme pro zapojení do projektu školy, které:

Pedagogové zapojení do projektu budou honorováni, škola na práci dětí získá spotřební materiál, bude mít odborně zpracovanou (a v praxi ověřenou) výuku průřezového tématu environmentální výchova ve svém ŠVP.

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte sekretariát PCUL - 476 744 875, pcul@seznam.cz (M. Žatecká)

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

  1. Možnost prezentace výsledků pedagogické praxe

Pedagogické centrum společně s Nakladatelstvím Hněvín, s.r.o., nabízí učitelům/školám:

Pokud Vás nabídka zaujala, kontaktujte sekretariát PCUL - 476 744 875, pcul@seznam.cz (M. Žatecká)

  1. Besedy s odborníky

Pedagogické centrum chce organizovat pravidelné interaktivní akce vždy k určitému školskému tématu s odborníky z oblasti školství, politiky, kultury, společenského života, vždy však s vazbou ke vzdělávání. Dovolujeme si požádat učitele o zaslání námětů na jednotlivá témata a osoby, které bychom rádi mezi s sebou uvítali.

Náměty prosím směřujte na sekretariát PCUL - 476 744 875, pcul@seznam.cz (M. Žatecká)

  1. Děti a domácí násilí

V rámci projektu Zefektivnění a inovace výuky psychologie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (CZ.1.07/2.2.00/07.0420) pořádá UJEP a Pedagogické centrum Ústí nad Labem pro pedagogy z Ústeckého kraje seminář na téma: Děti a domácí násilí.

Přednášející: Mgr. Z. Bednářová, ředitelka psychosociálního centra Acorus, terapeutka

Anotace: Domácí násilí jako sociálně patologický jev výrazně negativně ovlivňující život rodiny a zdravý vývoj dítěte. Domácí násilí tvoří bolestnou součást života zvyšujícího se počtu dětí. Každý pedagog se může setkat s žákem, který doma zažívá násilí zaměřené přímo proti němu, nebo které je svědkem násilného jednání na osobách blízkých. Podle Světové zdravotnické organizace je dítě, které se stává svědkem násilí mezi rodiči, považováno za týrané. Obsahem semináře budou informace o formách a znacích domácího násilí, projevech chování dospělých obětí a dětí, včetně projevů posttraumatické stresové poruchy. Zvláštní pozornost bude věnována praktickým postupům řešení, možnostem pedagogů v oblasti prevence násilí a pomoci. Součástí přednášky bude videoukázka s ilustrativními případy z praxe a diskuse na základě konkrétních dotazů účastníků.

Kdy: 3.12. 2010, od 10 hodin (4 vyučovací hodiny)

Kde: aula Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Hoření 13, Ústí nad Labem (trolejbus č. 52, 53, 54 - zastávka Malátova - směr Severní Terasa)

Přihlášky: mailem - pcul@seznam.cz, telefonicky - 476 744 875

Seminář je financován v rámci projektu z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky, účastníci si hradí pouze cestovné.

Copyright © 2007 - 2011 Pedagogické centrum Ústí nad Labem, o. p. s.
Autorem těchto stránek je firma Sitha Comp, 2007 - 2010